UTP proizvodi, prodaje i distribuira kisik, dušik, argon, vodik, ugljični dioksid, acetilen, dušični oksidul, helij, mješavine plinova, plinove za hlađenje, medicinske plinove, specijalne i plinove visoke čistoće. Također se bavi aplikacijom plinova kod kupca, istraživanjem, dizajnom, konstrukcijom i izvedbom proizvodnih pogona smještenih kod nas samih ili kod kupca.

Sustav kakvoće UTP-a
cerificiran je prema normi UNI EN ISO 9001:2008.

 

UTP d.o.o.
Svetog Polikarpa 4, 52100 Pula
Tel. (052) 214 886, Fax (052) 215 056
  UTP d.o.o. poslovnica U Zagrebu
Bani 96, 10000 Zagreb
Tel. (01) 6608 213, Fax. (01) 6608 215
  Skladište Umag
Ungarija bb, 52470 Umag
Mob. (098) 217 538
  Skladište Donji Miholjac
Kolodvorska 116, 31540 Donji Miholjac
Tel. (031) 632 403, Mob. (098) 181 9057